1. "Alt aia tiikõnõ"

2. "Vot tak"

3. "Merekosilased"

4. "Rõõmutsõõr"

5. "Mina lätsi mõtsa"

6. "Jako"

7. "Valgõ jänes"

8. "Lätsi sanna"

9. "Kats sõsart"

10. "Naasevõtt"

1. "Kergotamine"

2. "Rikas ja vaene"

3. "Heiko-leiko"

4. "Karmoškale"

5. "Istsõ ilma veere pääle"

6. "Kala pala"

7. "Jõõkõnõ järvekene"

8. "Kits läts orgo"

9. "Truba Darja"

10. "Sarvõpuhuja"

11. "Koh kävede mu pujakõnõ"

12. "Tšastuškad"

13. "Pirko"

1. "Õs viä"

2. "Pirko"

3. "Põdralaul"

4. "Kosjalugu"

5. "Kirvõsupp"

6. "Leelokõnõ"

7. "Kaara-Jaan"

8. "Päävä välläkutsminõ"

9. "Merekosilasõ'"

10. "Lamba tapminõ"

11. "Valgõ jänese jala'"

12. "Seto poisi'"

13. "Seto simman"

1. "Lätsi Kõrtsu"

2. "Nakami pääle!"

3. "Luitekass"

4. "Ivvo"

5. "Viinakõnõ, vell´okõnõ"

6. "Nurmõjummal"

7. "Pilpa biit"

8. "Armastus ja hambahalu"

9. "Toonuška"

10. "Sõda om lännü' sõudõmahe"

11. "Äiotus"

Ku sa lupat!

2016-05-08

www.zetod.ee

edge team oü