Seto lipp

Kiä om seto? Näide kiil om ku eestläisil, a olõ-i peris tuusama. Usk olõsi nigu slaavlaisil, a olõ-i ka'. Seto' omma' kõgõ elänü' katõ ilma veere pääl; õdagu- ni hummogumaa kokkosaamiskotsil.

Setomaa

Setodõ jaost om Setomaa kõgõ olnu' üts piirkond, a Eesti riigi haldusõ perrä om Setomaal neli jago - neli Setomaa valda. Ja nigu tuust viil vähe olõsi, om hummogupuulnõ osa Setomaast üteh Petseri liinaga Vinnemaa haldusalah. Aoluulidsõlt, uma rahva suuh jagunõs Setomaa katõtõistkümnõst nulgast.

Kaeminõ Meremäe mäe päält

Inne ristiusustamist olli' seto' maausulidsõ'. Tuust märgotasõ' ohvrikivi', pühä' lätte' ni viläkusjummala Peko puuslik. Timägä köütü' toimõtusõ' olli' kimmähe hoit miihi saladus. Pekot tulti avvustamma kats kõrda aastagah, ütidsidõlõ pidodõlõ. Arvada, õt Peko oll´ puust vai vahast ja läts õgal aastagal vahtsõ talo kätte. Vahtsõ Peko papi valiminõ kõrraldati õnnõ miihiga, tõistõ iist hoiti Pekot veiga salussih. Lauluimä Anne Vabarna tekse uma lauldu' seto eeposeh Peko Setomaa kuningast. A niikavva ku Peko makas Petseri liivakoopah, sõs valtsõs Setomaad timä nimel kuningriigipääväl rahva puult valitu' asemik Setomaa ülembsootska.

Seto kinninõ taloõu

Loe' Setomaa kotsilõ lähkombalt www.setoturism.eewww.setomaa.ee ja et.wikipedia.org/wiki/Setomaa.

edge team oü