Märgota tahha ummi mälestuisi, miä mi bändiga kokko läävä'!
Postitüisi kokko: 2
2. pInhnIQlKoH 2012-05-23 / 20:32:14
Kevin, First I agree. The kinds of blogs that currently exist won't help peolpe with electronic records problems. Having new blogs that are like the old ones won't help. We need something new and I don't care if it's a blog or a wiki, but a wiki would probably be better. That's really up to the section to decide what works. I agree that what peolpe need (I think) is nuts and bolts advice from peolpe who have more experience in the trenches peolpe like you. They need to be able to ask specific questions about their problem and get answers from peolpe who have faced the problem themselves. And I would think that the section would want to build up a knowledge base of these answers that peolpe can refer to. To go back to your earlier comment, building such a knowledge base will require a time commitment from peolpe with experience. I suspect that it might be easier for peolpe to commit time to answer specific questions from actual peolpe instead of commiting to writing an article that may or may not be read for an abstract article in a newsletter (apologies to Arian) I just think it might be easier to get peolpe to participate. But, somehow you will have to motivate your more experienced members to commit the time to generate good content. Maybe I'm too idealistic, but I think knowing that you are helping someone is a good motivator. To your other point about the reluctance, shall we say, of peolpe in large institutions to share information about what they are doing (well, share it in writing), that's certainly a problem. You are correct that when I worked for a prominent archival institution (which I no longer do), I might have been uncomfortable sharing information about my ongoing projects. But that was specific to what I was working on ok, this is silly, for anyone who doesn't already know, I worked at the National Archives and I worked on projects associated with the Electronic Records Archives (ERA). But I do think that peolpe who work at NARA in their current electronic records program would be able to answer nuts and bolts questions in their capacity as a member of the ERS. (There would be some administrative hurdles, but I think they could be overcome.) But, as you know, because NARA is so huge they face different problems have different resources from most archivists. I think someone with an operation more on your scale would in some ways be more helpful to peolpe in medium to small size archives. Arian mentioned a soon-to-be released task force report which may propose greater utilization of the sections and roundtables in other aspects of SAA business. I think such a report could serve as a basis for lobbying by SAA to larger institutions to allow their staff to share more information about their work with other members of SAA as well as to commit more time to SAA activities. In fact, I would highly recommend that as an outreach activity. But it may be that peolpe in organizations that are not so massive don't have the kinds of restrictions my former colleagues at NARA do, and so they may already willing to share their knowledge. (By the way, I may be seeing the Anarchivist today and I'll ask him to chime in with his views on sharing knowledge from a large institution.)You, as a group, need to figure out what your technical approach is (wiki?), how you can implement that solution, and how to provide good content (as well as questions) for it. I don't mean to trivialize your problem I'm sure it will take more than that. But I think it is something that can be done, and I think the ERS will be taking steps to pursue it. Sorry this is so long, and thanks for commenting!
1. Matis 2012-02-27 / 16:50:34
Aarne Leima kommenteeris 14.01.2012 Genialistide klubis toimunud kontserti "Me kolmekesi tuleme"

"Tundus, et sõdalasõ' makasõ viil õiglast und - keskpäävas olõ-õi siih viil kiäki setodõ sõakäugust Tarto liina kirotanu'. Jalmari lubat handsapits olõ-õs meediamull, ku Genialistõ tarrõ sisse astsõ, sis näkse õt timä esi' trepi pääl tuuga tulijaid üles kütse...Nii jäi mul uma tsillokõnõ pruun putõl karmanih esialgu putmalda. Kiiora oll' alostusõs tõisilõ pilliparkõlõ hüä lämmistäjä. Evelin oll väiga naarulinõ, Ülembsootska käve püüne päält läbi, Hirogi laulti är'. Tundus, et naist või as'ja sai'a...Klapp oll mullõ s'joo õdagu tipp. Väiga hüa oll kullõlda kolmõ võrdsõt pillimiist musitsiirmäh'. Just musitsiirmäh', mitte selgest opit lugusit ette mängmäh'. Kiiora ja Klapi aigu oll helükäändja kõik höste paika saanu', kõrvalõ oll´ paras kullõlda ja madratsipääl pikutadõh sai aig-aolt karmanist tuud tsillokõst pruuni pudelit otsitus ...Zeto' alosti säändse kipõga, et saa-as inne pidäma kui' neli vai viis palla oll´ juttipiteh' är' mängtü'. Tuus aos sai ka' helüvõimendus inämb-vähemb paika ja pilli' ütesagamadsõlt kostma. Publik tund Zetosid ja Zeto' tundva' umma publikut - tuu olõ-õi uudis. Edimädsest taktist pääle laulti ja tandsiti kõkkõ üteh'. Ja tsura' andsõ' süämest hako... Ku' rahvast inne ekstaasi saa-ai, sis tsastuska' omma' kindla pääle minek. A nuid võit muidogi viiiiil pikembält mängi ... Kas midägi oll´ kah vahtsõt? Tuu traadilda' miihilaul sinnä' vaihõlõ oll hüä. Taad saa-ai viil võrrõlda tuuga miä kuuli talsipühi Obinitsa seltsimajah', a ku har´ota' ja kavah´ hoita', sis piäsi ka' laemb publik saama aimu viil ütest seto kultuuri alostalast. Lõpõtusõs mängit Luhamaa nulgast peri hällülaul oll´ huvitava säädmisega ja väega nauditav, a et publik oll nii üles kütet, sis saa-as poolõ' näist arvu, õt magama piät jäämä...
A Pekõ või rahulikult maka', seto pilliparkõ piä-äi häbenema."
1   

Su nimi:
kood  *
edge team oü