Setomaa folkrokkpunt alost uma loomingulist tiid 2003.aastagal. Lukka-Jegikjani Ene mõtõh kutsu’ kokko seto tsurri pillipark löüd Verska Kultuurikeskusõ juhatajalt hüvvä tugõmist. Priksi Kristjani iistvõtmisõl alost ansambõl seto leelo säädmist. Zetod omma’ täämbätsest pääväst vällä andnu’ kolm tsõõrikplaati: “Lätsi vällä kaema” (2005), “Lätsi tarrõ tagasi” (2008), “Lätsi sanna” (2010). Peräst tõõsõ tsõõriku vällätulõkut naksi Zetodõ populaarsus kimmähe kasuma. 2009. aastaga Eesti Muusikaavvumärke jagamisõl saiva’ Zetod “Aastaga kõgõ parõmba Etno/Folk artisti” avvuhinna ni kõgõ parõmba Etno/Folk albumi avvuhinna “Lätsi sanna” iist. Festival Viru Folk otsust galal “Aasta Popmuusikaauhinnad” anda’ pillipargilõ “Kuldne Plaat” perimüsmuusika popularisiirmisõ iist, 2011. aastagal kõgõ parempast ansamblist olõmisõ iist. 2009.aastagal Eesti Perimusmuusika keskusõ ni Raadio 2 kuuhtüüh vällä antu’ katõsast etnokulbist saiva’ setorokkari’ kuus, 2010. aastagal üte, 2011. aastagal kolm. Zetod omma’ lavalaudu kulutanu’ kõigil perimüsmuusikafestivalidõl Eestih (Viljandi, Võro, Hiiu, Märjamaa, Viru), ka’ rokkmuusikafestivalidel (Rabarock,Kapa Rock) ni Lätih, Leeduh, Rootsih, Soomõh, USAh, Prantsusmaal, Belgiah, Poolah ja Vinnemaal.

Zetod om Viljandi Kultuuriakadeemia perimüsmuusika eriala vilistlasõ Priksi Kristjani iisvidämisõl 2003. aastagal Verskah nuuripundina sündnü’ muusikanähtüs. Mõtõh panna’ noorõ’ seto tsura’ näide umakultuuri võtmõh pop-rokki tegemä tekk´ tuul aol põnõvust ja om úoo seltskonna täämbätsest vällä viinü’ menuni, määnest olõ-i saanu’ nauti’ ütski tõõnõ perimüsmuusikat säädev pillipark. Zetod omma’ noorõ’ ilosa’ tsura’, kiä mõjusõ “päävoolutajatõ” kõrva luma erilidsõ kultuuritaustaga eksootilisõlt. Lisast viil lavalinõ šarm,aigupite paranõv pillimängmisoskus ja nutika’ ni vägevä’rahvalauludõ-pillilugudõ traadidsõ’ sääde’, mis tekitava’ ka’perimüsmuusika võõrah kullõjah põnõvust ni är’tundmist. Zetod omma’ kimmähe ummi tegemistõga inspiriirvä’ ja tuuperäst veiga tähtsä perimüsmuusikalõ tähelepanu kiskja'.

— Ando Kiviberg, Eesti Perimusmuusika Keskusõ päälik

edge team oü